A A A

ZAJĘCIA KUGLARSKIE

Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej. Celem zajęć jest rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, poczucia rytmu, refleksu, a także zdolności utrzymania równowagi i właściwej postawy ciała. Podczas zajęć uczestnicy przyswajają wiedzę i umiejętności z zakresu żonglowania piłeczkami, chustami, obręczami oraz uczą się trików przy użyciu poi treningowych, flowerstick i talerzy, uczą się współpracy, odpowiedzialności a także rozwijają poczucie piękna.


Zajęcia odbywają się w każdy piątek w godzinach 1500 - 1800

 

Prowadzący zajęcia: Joanna Kędzierska