A A A

ZAJĘCIA

Plan zajęć prowadzonych w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach na rok 2012/2013

RODZAJ ZAJĘĆ

GODZINY

OSOBA PROWADZĄCA

UWAGI

P O N I E D Z I A Ł E K

Nauka gry na skrzypcach

/brak miejsc/

15:00 – 19:00

Katarzyna Puzio

Zajęcia indywidualne, odpłatne

Zajęcia wokalne

19:00 – 20:30

Katarzyna Puzio

Zajęcia grupowe

Nauka gry na fortepianie
i skrzypcach

15:00 – 20:00

Bartosz Senczak

Zajęcia indywidualne, odpłatne

W T O R E K

Grupa teatralna

15:00– 17:00

Jolanta Żerbiec

Zajęcia grupowe

Ś R O D A

Nauka gry na perkusji *

14:00 – 17:00

Zbigniew Basiak

Zajęcia indywidualne

Kapela „Stah”

17:00 – 19:30

Wiesław Majewski

Próba Kapeli Podwórkowej „Stah”

C Z W A R T E K

Nauka gry na gitarze akustycznej

i elektrycznej

15:00 – 20:00

Zygmunt Domienik

Zajęcia indywidualne

Zespół „Lotos”

17:00- 19:30

Wiesław Majewski

Próba Zespołu Śpiewaczego „Lotos”

P I Ą T E K

Zajęcia kuglarskie

15:00 – 16:30

Joanna Kędzierska

Zajęcia grupowe

Nauka gry na gitarze akustycznej

i elektrycznej

15:00 – 20:00

Zygmunt Domienik

Zajęcia indywidualne

SOBOTA

Zajęcia z rękodzieła

13:00 – 15:00

Joanna Bożek

Zajęcia grupowe

Zumba

18:00 – 19:00

Małgorzata Tyrka

Zajęcia grupowe

* dzień i godziny mogą ulec zmianie (indywidualnie uczestnicy ustalają z instruktorem)
** dodatkowy dzień zajęć w zależności od ilości osób zainteresowanych
Dodatkowo w Gminnej Bibliotece Publicznej w Werbkowicach w każdy:
- piątek w godz. 15:00 – 15:30 odbywać się będą spotkania podczas, których czytane na głos będą książki w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” (na spotkania zapraszamy dzieci wraz z rodzicami/dziadkami);
- sobotę w godz. 10:00 – 11:00 organizowane będą zajęcia plastyczne, ruchowe lub inne zabawy związane z książką w ramach „Klubu Motyli Książkowych”